سیاست حفظ حریم خصوصی

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Elasan Gayrimenkul Danışmanlığı Ticaret Ltd. شیرکتی  (“Power International”) olarak gerek TC Anayasası gerek ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ikincil düzenlemeler kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel وریلرین کورونه yükümlülügümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

  • İşlediğimiz Kişisel Veriler و İşlenme Amaçları

پاور اینترنشنال olarak ürün ve hizmetlerimizi sunduğumuz müşterilerimize ait kimlik ve iletişim verilerini içeren müşteri işlem verileri ile Şirket’imize ait olan “https://thepowerinternational.com/” سایت اینترنتی سینا üyelik sırasında oluşbilturulerian; Şirket’imizin ürün/hizmet satış hizmetlerinin sunulması ve takibi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi kapsamında talep و şikayetlerin takip edilmasııçızık. liklerinin gerçekleştirilmesi ile kampanya ve tanıtım bildirimleri gönderilmesi, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği olmak üzere Bağlı bulunduğumuz mevzuatlarda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’imizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirılüklerin yürütülmesi, geliştirılılmesi. لارین چالیشانلاری/یتکیلیری/ایرتیبات کیشیلرین آیت اولان کیملیک و ایلیتیشیم وریلرینی; ticari faaliyetlerimiz kapsamında sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve pazarlama süreçlerinin takibi, sunduğumuz hizmetlerin Operation, üretim, satış ve takip yerakasılarilmes şlemekte ve Şirket’imize ait dijital ve fiziki ortamlarda muhafaza altında tutmaktayız. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerekten sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve Şirket’imizin saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirdenıriiledair.

2) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin birinci maddesinde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel veriler, aynı maddede sayılan işlenme amaçları dahilinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak KVKK’da belirventilen temellerliz alınmak kaydıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmetlerinden faydalanılan tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılabilecektir. .

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kanun’un beşinci maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesin gerekin temelölükleargılılı olması kaydıyla. vermemek kaydıyla، veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zounlu olması” , “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve gerekmesi halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak Şirket’imiz bünyesinde işlenen kişisel veriler, otoyizelimiol . iler tarafından yapılan sözlü ve yazılı bildirimler aracılığıyla toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un ilgili kişinin haklarını duzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Hürriyet Mahallesi, Cemil Bengü Caddesi No:8/1 Kağıthane/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya noter kanalıyla iadeli taahhütlü mektup vasıtasıeykarılılılılı uda verilen adresine veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] elektronik posta adresine iletebilirsiniz. Şirket’imiz söz konusu talepleri Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında ve otuz günü geçmemek şartıyla en kısa süre içerisinde sonuçlandıracaktır.

مقایسه ملک ها

مقایسه